Kommende arrangementer


Smartbyen Bergen

15. november ble First Tuesday ble arrangert på Litteraturhuset, og temaet for eventet var Smartbyen Bergen. Deltakerne fikk et bedre innblikk i smartby-konseptet og fikk se konkrete eksempler på hva som har blitt gjort, hva som skjer og hva som kommer til å skje fremover. En smart by klarer i korte trekk å koble produkter og tjenester sammen digitalt. Ting snakker sammen og sørger for at vi får bedre tjenester til byens innbyggere. Vi ser en kraftig vekst i oppstartsselskaper og investeringer innenfor sektoren. I følge en nylig utgitt rapport har vi i løpet av første halvår 2016 investert mer i smartby-startups enn i hele fjoråret. 1 av 4 startup-investeringer går nå mot smartby selskaper. Smarte byer er et stort satsningsområde for Bergen Kommune. De stilte med sine flinkeste folk og hadde mye på hjertet om hva vi sammen kan få til fremover.